Адвокатска кантора
Йоана Станчева

Адвокат Станчева притежава повече от 15 годишен юридически стаж, през който е придобила широки знания и умения по воденето и приключването на Вашия конкретен случай.

Услуги

Адвокатска кантора
Йоана Станчева

Считаме, че вниманието което отделяме на всеки един клиент, с всичките специфики и тънкости на казуса му, са основен фактор, за да спечелим делото му.
Адвокат Йоана Станчева

Адвокат Станчева практикува предимно в сферата на административното, гражданското, трудовото, вещното, семейното, наказателно право и осъществява правна защита, съдействие и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България.

Обогатява непрестанно своите познания, като участва в различни правни курсове и семинари по актуални юридически проблеми и новости в законодателството.

Повече

Услуги

Недвижими имоти и МПС

Кантората предлага пълно съдействие при придобиване и/или продажба на недвижими имоти и МПС. Изготвяме всички необходими документи за бързото и благоприятно приключване на желаната от Вас сделка.

Правна помощ

В сътрудничество с юридическите лица е възможно обслужването на фирми и неправителствени организации, кантората предлага договор за текуща правна помощ.

Договори и споразумения

В спектъра на услугите ни е и изготвянето на договори, споразумения и покани за доброволно уреждане на спорове, като стриктно съблюдаваме сто процентовата защита на вашите права и интереси.

Съдействие с институции

Ценим Вашето време и държим всяко едно предприето действие да остави писмена следа с оглед евентуалното му доказване. Разчитайте на пълно съдействие в писмена, официална кореспонденция с монополни дружества, ЧСИ, институции и банки с оглед извънсъдебно разрешаване на Вашия казус.

Бракоразводни дела

Ако се нуждаете от бърз развод, без усложнения и излишни разходи, то ние сме Вашия избор. Не толерираме семейните войни и усложнения, имащи трайно негативно влияние върху Вашите деца. Поемаме случаи, в които съдействаме за постигането на взаимоизгодно споразумение, включително относно Вашите имуществени отношения и поетите от семейството задължения по кредити.

Подготвяне на документи

Предвид богатия опит на адвокат Станчева в областта на обществените поръчки, то при Ваше желание подготвяме документи за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.

Невероятна! Удивителна! Страхотна! Висок професионализъм и безкрайна компетентност! Препоръчвам безрезервно!

- Емилия Петрова, управител

Прекрасен професионалист, търсещ да предложи максимума на всеки свой клиент.

- Христо Петров, архитект

Препоръчвам кантора Станчева като изключителен юрист, ангажиран тясно с проблемите на хората.

- Стилиана Колева, управител

Пишете ни